Komentarze: (1)
Schowaj
Komentarze: (1)
  • Autor 11.01.2010 15:34 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Wielka Stopa

Nasze współczesne stopy procentowe narodziły się w grudniu 1989 roku. Już miesiąc później jedynaczka - stopa redyskontowa - była naprawdę wielka. Wynosiła 49%. Gdy miała roczek, urosła do 61%. Dziś, po 20 latach, skurczyła się do mniej niż 4% i... ma kilkoro rodzeństwa (inne rodzaje stóp procentowych). Odwrotnie niż u dzieci, w przypadku stóp kurczenie się jest dobre.


Stopy podnosi się, by ograniczyć inflację i "schłodzić" gospodarkę. Obniża się je, aby wzrost gospodarczy był szybszy, a więcej pieniędzy przeznaczano na inwestycje, zamiast na lokaty.


Jednak manipulowanie stopami nie jest takie trywialne. Każda akcja wywołuje reakcję. Zbytnie rozchwianie może rozregulować gospodarkę i spowodować, że stanie ona się niczym okręt miotany huraganem na wzburzonym oceanie.

Michał Sadrak Open Finance
Marcin Krasoń Open Finance