18.05.2011Tomasz Kamiński
Polskie Radio

Dofinansowanie e-biznesu

Do 3 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski o dofinansowanie małych firm. Środki można dostać nawet na dwa lata, a mogą one pokryć do 70% kosztów. Łącznie można otrzymać nawet 700 tys. zł. Pieniądze są przeznaczone na projekty internetowe i mobilne, czyli na usługi elektroniczne. Cel formalnie nazywa się: Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wszystko odbywa się w ramach zarządzanego przez PARP Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" (POIG).

Wnioski składa się przez internet w Generatorze Wniosków na stronie PARP. Łączna pula pieniędzy wynosi 310 mln zł. Wnioskodawcy muszą spełnić pewne kryteria formalne. Przede wszystkim o pieniądze mogą się ubiegać małe firmy, które działają nie dłużej niż rok. Projekt musi faktycznie dotyczyć e-usług i mieć uzasadnienie ekonomiczne. To ostatnie kryterium jest szczególnie istotne. W poprzednim konkursie w tym roku tylko co piąta firma dostała dofinansowanie. Pozostałem nie umiały dobrze uzasadnić, jak będą zarabiać.