12.05.2011Tomasz Kamiński
Polskie Radio

Jubileusz polskiego rynku kapitałowego

Dziś mija rocznica powstania pierwszej w Polsce giełdy. Giełda Kupiecka powstała 12 maja 1817 roku w Warszawie. Jej sesje trwały od godziny 12 do 13. Handlowano na niej głównie wekslami i obligacjami. Obrót akcjami ożywił się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Handel papierami wartościowymi w kraju zamarł w czasie II wojny światowej i w okresie komunizmu w Polsce.

Rynek kapitałowy odrodził się w latach 90. XX wieku. Pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Notowano na niej walory raptem pięciu spółek. Były to Exbud, Kable, Krosno, Próchnik i Tonsil. Sesje odbywały się tylko raz w tygodniu. Od tamtego czasu giełda prężnie się rozwija. W kwietniu 2011 roku liczba kont do grania na giełdzie, tzw. rachunków inwestycyjnych, zbliżyła się do półtora miliona (1.491.541). W maju najpewniej przekroczy tę granicę. W kwietniu wartość wszystkich akcji na GPW, czyli tzw. kapitalizacja, przekroczyła 152 mld euro. Dzięki temu jesteśmy ósmą największą giełdą w Europie.

Aby inwestować na giełdzie, należy nie tylko założyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskich, ale też wypełnić ankietę. Sprawdza ona podstawową wiedzę o rynkach finansowych. Trzeba w niej wykazać, że ma się świadomość ryzyka związanego z kupowaniem akcji na giełdzie. Można na nich bowiem zarówno zyskać jak i stracić. Negatywny wynik ankiety nie uniemożliwia założenia rachunku, ale klient biura maklerskiego musi być wtedy poinformowany, że kupowanie papierów wartościowych to nie zawsze El Dorado.