14.04.2011Tomasz Kamiński
Polskie Radio

Idzie wiosna, będzie nowy budżet

Tydzień temu rząd przyjął założenia do budżetu państwa na przyszły rok. Znajdują się w nich przewidywania poziomów najważniejszych wskaźników gospodarczych w roku 2012. Jest to o tyle istotne, że od nich zależą dochody i wydatki budżetu. Rząd zakłada, że wzrost gospodarczy wyniesie 4%. Dzięki temu z podatków wpłynie do budżetu większa kwota.

Rząd przewiduje także, że bezrobocie spadnie z 13% do 10%. Skutek będzie pozytywny - i to podwójnie - mniejsze wydatki na zasiłki dla bezrobotnych i pomoc społeczną, a jednocześnie więcej osób (dzięki zarobkom) zacznie płacić podatki. Ekonomiści uważają, że o ile 4% wzrostu PKB jest realne, to tak duży spadek bezrobocia uznali za scenariusz bardzo optymistyczny. Jednocześnie specjaliści uznali, że rząd słusznie spodziewa się wyższych cen, czyli dalszego wzrostu inflacji. Prognozuje ją na poziomie 2,8%.

Zwykle budżet uchwala się w drugiej połowie roku. Jednak premier Donald Tusk już na wiosnę przyjął założenia, ponieważ tym razem chce zamknąć prace nad planem finansowym jeszcze przed wakacjami.